Політика обробки
персональних даних

 • 1. Загальні положення
  Політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ТОВ "Видавництво "ДАРИНКА" (далі — Видавництво).
 • 1.1. Видавництво ставить найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
 • 1.2. Політика Видавництва щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Видавництво може отримати про користувачів.
 • 2. Основні поняття, що використовуються в Політиці
 • 2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 • 2.2. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі;
 • 2.3. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 • 2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів що забезпечують їх обробку;
 • 2.5. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
 • 2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 • 2.7. Видавництво — юридична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
 • 2.8. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 • 2.9. Користувач — особа, що отримує або бажає отримувати послуги Видавництва, та/або прийняла умови публічного договору;
 • 2.10. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
 • 2.11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженому колу осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
 • 2.12. Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
 • 3. Видавництво може обробляти такі персональні дані Користувача
 • 3.1. Прізвище ім’я по батькові.
 • 3.2. Електронна адреса.
 • 3.3. Номер телефону.
 • 3.4. Інші дані, що Користувач надає Видавництву з метою користування послугами Видавництва.
 • 3.5. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітики та інших).
 • 3.6. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.
 • 4. Цілі обробки персональних даних
 • 4.1. Мета обробки персональних даних Користувача — забезпечення надання Користувачам послуг Видавництва, користування ресурсами Видавництва, забезпечення доступу до об’єктів інтелектуальної власності Видавництва тощо.
 • 4.2. Також Видавництво має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Видавництву лист на адресу електронної пошти з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти й послуги та спеціальні пропозиції».
 • 4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.
 • 5. Правові підстави обробки персональних даних
 • 5.1. Видавництво обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми. Заповнюючи відповідні форми й / або відправляючи свої персональні дані Видавництву, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
 • 5.2. Видавництво обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).
 • 6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
  Безпека персональних даних, які обробляються Видавництвом, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
 • 6.1. Видавництво забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 • 6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
 • 6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Видавництву повідомлення на адресу електронної пошти Видавництва з позначкою «Актуалізація персональних даних».
 • 6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Видавництву повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Видавництва з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
 • 6.5. Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис (акаунт). Для видалення облікового запису (акаунту) Користувача потрібно перейти у меню «Опції», далі - у розділ «Ваш акаунт», і натиснути кнопку «Видалити акаунт». Після видалення акаунту вся інформація про користувача буде видалена.
 • 7. Прикінцеві положення
 • 7.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Видавництва за допомогою електронної пошти.
 • 7.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Видавництвом. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 • 7.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі інтернет за адресою https://abuk.com.ua/