ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Цей Публічний договір регламентує порядок надання послуг Товариством з обмеженою відповідальністю "Видавництво "ДАРИНКА" (надалі – Продавець) та регулює взаємодію між Продавцем та Користувачем. Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

Договір вважається погодженим та укладеним Користувачем шляхом вчинення Користувачем дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України повним і безумовним акцептом (прийняттям) Користувачем умов цього Публічного договору є підтвердження Користувачем своєї згоди з умовами Публічного договору шляхом: або здійснення ним авансового платежу, або початку використання Користувачем будь-якого Твору та/або користування Користувачем будь-якими послугами Продавця на умовах Публічного договору. Здійснення Користувачем будь-якого із зазначених дій означає також згоду Користувач на надання Продавцю своєї персональної інформації (персональних даних) відповідно до п.10 Договору та надання права на використання такої персональної інформації.

Укладаючи Договір, Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Користувачем положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору, встановлених Продавцем цін та умов продажу тощо.

Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

Умови Договору визначаються Продавцем самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Продавцем з повідомленням про це Користувачів на Сайті Продавця, та/або у мобільних додатках, та/або шляхом направлення повідомлення на зазначену Користувачем адресу електронної пошти. Користувач самостійно несе обов'язок щодо ознайомлення із новими редакціями Договору. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними до Договору, такий Користувач має право припинити користування послугами Продавця та Творами (використання мобільного додатку ABUK/АБУК), що вважатиметься розірванням публічного договору. Нерозірвання Користувачем Договору та продовження користування послугами та Творами, а також відновлення Користувачем користування послугами та Творами (використання мобільного додатку ABUK/АБУК) свідчить про згоду Користувача з внесеними змінами до Договору.

У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

 • 1. Терміни, що використовуються в Договорі
 • 1.1. Користувач - користувач мережі Інтернет, що: прийняв умови Публічного договору, та/або зареєстрований на сайті або у додатку Продавця, та/або що сплатив авансовий платіж за завантаження Творів, та/або що завантажив Твір, та/або почав користуватися будь-якими послугами Продавця.
 • 1.2. Твори (контент) - Тексти або аудіозаписи (фонограми) літературних творів (включаючи обкладинки, ілюстрації тощо), розміщені в електронному вигляді в мережі Інтернет в різних форматах на сайті Продавця або в мобільному додатку ABUK/АБУК на платформах Play Market та AppStore, та доступні Користувачам через Сайт Продавця та/або Мобільний додаток ABUK/АБУК
 • 1.3. Каталог - сукупність Творів.
 • 1.4. Сайт Продавця (Сайт) - інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що належить Продавцеві та адмініструється Продавцем, розташований на домені: abuk.com.ua
 • 1.5. Мобільний додаток – мобільний додаток ABUK/АБУК , доступний на платформах Play Market та AppStore.
 • 1.6. Завантаження - отримання Користувачем можливості прослуховування Твору за допомогою Мобільного додатку ABUK/АБУК, а також запис Користувачем Творів на смартфон або планшет в зашифрованому вигляді (та/або у зашифрований каталог) для прослуховування офлайн .
 • 1.7. Білінг - система обліку платежів.
 • 1.8. Обліковий запис Користувача - аутентифікаційні та персональні дані Користувача, що зберігаються на серверах Продавця або в облікових системах Продавця. Обліковий запис створюється в результаті проходження Користувачем процедури реєстрації та може знадобитися для використання основних можливостей або окремих функцій Мобільного додатку.
 • 1.9. Логін і Пароль - два унікальних набори символів, що ідентифікують Користувача та дозволяють Користувачу здійснити доступ до Контенту.
 • 1.10. Особистий кабінет - особиста сторінка Користувача у Мобільному додатку ABUK/АБУК, де Користувач може зберігати доступний Користувачу контент , задавати параметри, і т. д. Особистий кабінет прив'язаний до облікового запису, доступ до нього закритий Логіном і паролем.
 • 2. Предмет Договору
 • 2.1. Продавець надає Користувачу можливість на умовах Публічного договору використовувати для особистих цілей Твори, що наявні в Каталозі, а саме прослуховувати або читати Твори та наявну в Каталозі додаткову інформацію про Твори. Продавець може надавати Користувачеві інші послуги згідно з Договором та/або Додаткам до Договору.
 • 3. Обов'язки Сторін
 • 3.1. Права та обов'язки Продавця:
 • 3.1.1. Надавати Користувачу можливість доступу до Творів для їх прослуховування, читання, завантаження та/або іншого правомірного використання відповідно до умов Публічного договору не пізніше 24 годин з моменту підтвердження Білінгом здійсненої Користувачем оплати та/або ідентифікації Користувача як платника здійсненого платежу та/або особи, яка має право на використання Твору.
 • 3.1.2. Не розголошувати третім особам (крім співробітників Продавця) Логін та Пароль, адресу електронної пошти Користувача, а також інші відомості, отримані від Користувача при реєстрації, за винятком випадків, передбачених законодавством або за відповідним запитом компетентного органу, або з метою виконання Публічного договору.
 • 3.1.3. Надавати Користувачу можливість доступу в Мобільному додатку ABUK/АБУК до Творів, оплачених Покупцем, з метою їх прослуховування або читання.
 • 3.1.4. Продавець вправі час від часу вносити зміни та/або доповнення до Договору та/або Додатків до Договору. Такі зміни та/або доповнення вступають в силу і стають обов'язковими для Сторін з моменту їх розміщення на Сайті Продавця та/або в мобільному додатку ABUK/АБУК.
 • 3.2. Права та обов'язки Користувача:
 • 3.2.1. Зареєструватися на сайті Продавця та/або у Мобільних додатках, встановити Логін та Пароль, унікальність яких підтверджується Продавцем. При цьому Користувач повинен суворо і неухильно дотримуватися вказівок Продавця щодо порядку реєстрації та користування.
 • 3.2.2. Здійснювати оплату згідно умов Договору.
 • 3.2.3. Отримати доступ до обраних Творів за умови оплати цих Творів Користувачем та/або оплати цих Творів іншим користувачем на користь Користувача та/або на інших умовах, запропонованих Продавцем.
 • 3.2.4. Забезпечити конфіденційність Логіну і Пароля.
 • 3.2.5. Використовувати отримані відповідно до Договору Твори виключно в особистих цілях за власним бажанням: ознайомитися з текстом (аудіозаписом), прослуховувати як цілком, так і окремі фрагменти, і т.п. Користувач має право використовувати Твори на не більш ніж чотирьох мобільних пристроях (смартфонах або планшетах), зайшовши до власного акаунту, використовуючи один і той самий логін і пароль.
 • 3.2.6. Користувач має право в будь-який момент видалити свій Обліковий запис (акаунт). Для видалення Облікового запису (акаунту) Користувача потрібно перейти у меню «Опції», далі - у розділ «Ваш акаунт», і натиснути кнопку «Видалити акаунт». Після видалення акаунту вся інформація про користувача буде видалена.
 • 3.2.7. Користувачу забороняється:
  - передавати або розсилати Твори третім особам як повністю, так і частково;
  - повідомляти публічно Твори по каналам мовлення, таким як радіо, телебачення та ін.;
  - відтворювати Твори, тобто виготовляти екземпляри Творів або їх частин в будь-якій матеріальній формі;
  - доводити Твори до загального відома з використанням мережі Інтернет та інших цифрових мереж, в тому числі розміщувати Твори на будь-яких веб-сайтах, в мобільних додатках та інших ресурсах;
  - переробляти, змінювати або іншим чином переробляти тексти (аудіозаписи) Творів;
  - перезаписувати, переводити в інші формати, копіювати чи переносити на інші пристрої чи в інші папки мобільного пристрою Твори, їхні тексти та аудіозаписи, а також супутні матеріали до них (зокрема, обкладинки, які також є інтелектуальною власністю Продавця)
  - використовувати Твори будь-яким іншим способом, окрім зазначених в п.3.2.5.Договора;
  - здійснювати будь-які інші дії щодо використання Творів, що порушують законодавство про захист прав інтелектуальної власності;
  - зламувати (здійснювати спроби злому) DRM (технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Творів) або будь-яким іншим способом здійснювати (намагатися здійснити) доступ до Творів, крім тих способів, які прямо вказані в Договорі;
  - здійснювати (намагатися здійснити) будь-які дії (так само як і допускати бездіяльність), спрямовані на проникнення, втручання тощо в систему Сайту, Мобільних додатків і / або програмного забезпечення Продавця, або що-небудь інше, що сприяє або допускає будь-які збої, неполадки тощо, або іншим чином перешкоджає нормальному функціонуванню Сайту і Мобільних додатків, або яким-небудь іншим способом заподіює (чи може заподіяти) шкоду Продавцю та/або третім особам;
  Недотримання вимог п.3.2.6 Договору є порушенням законодавства (в тому числі відповідних норм про захист прав інтелектуальної власності, про захист інформації та ін.) і тягне юридичну відповідальність (цивільно-правову, адміністративну, кримінальну) згідно з законом, а також є беззаперечною підставою для розірвання Продавцем Договору з Користувачем в односторонньому порядку, видалення Облікового запису Користувача з систем Продавця та припинення доступу до всіх отриманих Користувачем Творів та контенту.
  3.2.8. Вся інформація, розміщена на Сайті Продавця та/або в Мобільному додатку ABUK/АБУК щодо порядку користування Каталогом, оплати Творів та інші особливості виконання Договору, є невід'ємною частиною Договору і є обов'язковим до виконання Користувачем.
  3.2.9. З будь-якими питаннями, що стосуються цього договору, використання Творів Каталогу та роботи Мобільного додатку ABUK/АБУК, Користувач має право звертатися в Службу підтримки Продавця за адресою електронної пошти: abuk@abuk.com.ua
 • 4. Умови оплати
 • 4.1. Користувач здійснює авансовий платіж відповідно до умов, зазначених на Сайті Продавця та/або у Мобільному додатку ABUK/АБУК .
 • 4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати діючі ціни шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Продавця та/або у Мобільному додатку ABUK/АБУК. Зміна цін не стосується вже оплачених Творів.
 • 4.3. Користувач має можливість сплачувати за Твори через систему внутрішніх покупок магазинів App Store, Google Play.
 • 4.4. Користувач має право проводити оплати за Твори на користь вказаної ним третьої особи (бенефіціара). В цьому випадку, якщо такий бенефіціар скористається своїм правом і отримає оплачені цим Користувачем Твори, він (бенефіціар) стає Користувачем, що повністю прийняв умови цього Договору, а той Користувач, який здійснив оплату на користь цього бенефіціара, втрачає всі права на використання цих оплачених Творів.
 • 4.5. Ціни на Твори на Сайті і в Мобільних додатках можуть відрізнятися в залежності від комісій, що стягуються магазинами App Store, Google Play тощо.
 • 5. Відповідальність Сторін. Обмеження відповідальності Продавця
 • 5.1. Користувач бере на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Каталогу.
 • 5.2. Користувач повністю несе відповідальність за використання третіми особами Логіна і Пароля Користувача, або отримання третіми особами доступу до Логіна та/або Пароля Користувача (в тому числі, але не виключно, з причин компрометації Користувачем таких даних.
 • 5.3. Користувач повністю несе відповідальність за використання третіми особами інформації, що передається Продавцем на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації.
 • 5.4. Користувач повністю несе відповідальність за будь-які порушення законодавства (в тому числі, але не обмежуючись, зазначені в п.3.2.6.).
 • 5.5. Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямий або непрямий збиток, який може бути нанесений Користувачу внаслідок користування Творами Каталогу.
 • 5.6. Продавець нe нeсe відповідальності за якість доступу до Каталогу через мережу Інтернет.
 • 5.7. За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за використання третіми особами Логіна і Пароля Користувача.
 • 5.8. Продавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, понесений Користувачем в результаті помилок передачі даних, збоїв / дефектів в роботі програмного забезпечення та / або обладнання, втрат і пошкоджень даних, помилок обробки або відображення даних, затримок у передачі даних і інших збоїв, що трапилися не з вини Продавця.
 • 5.9. Сайт Продавця, Мобільні додатки і всі супутні сервіси надаються на умовах «як є», без будь-яких прямих або непрямих гарантій того, що зазначені Сайт, Мобільні додатки і / або сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання (в т. ч. для розміщення / зберігання Користувацького Контенту).
 • 5.10. Продавець не несе відповідальності за неможливість користування Сайтом, Мобільними додатками і / або супутніми сервісами Користувачем з будь-яких причин, включаючи, але не обмежуючись: помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, невиконання зобов'язань постачальниками тих чи інших послуг, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів користувачів, розміщених на Сайті або в будь-якому іншому місці і т.п.
 • 5.11. Ні в якому разі Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямій або непрямий збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, який може бути нанесений Користувачеві внаслідок використання Сайту, Мобільних додатків і / або супутніх сервісів.
 • 5.12. Продавець не несе відповідальності перед Користувачем, якщо Користувачу з тих чи інших причин не сподобався зміст, оформлення, літературно-художня цінність тощо придбаного ним Твору належної якості, тобто при відсутності у Користувача технічних труднощів при доступі до такого Твору на своєму пристроїї і / або перегляді / читанні / прослуховуванні такого Твору на своєму пристрої за умови, що цей пристрій технічно справний і за своїми параметрами відповідає вимогам до розміщення подібних файлів.
 • 6. Термін дії Договору
 • 6.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття його Користувачем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
 • 7. Обставини непереборної сили
 • 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: пожежі, повені, урагану і землетрусу або накладення органами державної влади обмежень на діяльність будь-якої із Сторін та інших подібних обставин, якщо ці обставини Сторони не міг і ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
 • 8. Інші умови
 • 8.1. У разі, якщо будь-яке положення або будь-яка частина положення Договору визнані недійсними або що не мають юридичної сили, інші положення і частини положень Договору залишаються в повній силі і дії.
 • 8.2. Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
 • 8.3. У всьому іншому Сторони домовилися керуватися чинним законодавством України.
 • 9. Вирішення спорів
 • 9.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з даного Договору, вирішуються шляхом дотримання досудового (претензійного) порядку. Строк розгляду Продавцем претензії – 20 (двадцять) календарних днів з моменту її отримання від Користувача.
 • 9.2. Претензії отримуються Продавцем шляхом звернення Користувача на електронну пошту abuk@abuk.com.ua. Для подання претензії необхідно вказати Логін Користувача, яким він послуговується для доступу в Кабінет Користувача в Мобільному додатку ABUK/АБУК, операційну систему і модель пристрою Користувача, на якому виникла проблема, суть претензії, та надати всю необхідну додаткову інформацію на прохання Продавця.
 • 9.3. Якщо Сторони не дійдуть згоди, ці суперечки і розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України
 • 10. Повідомлення про обробку персональних даних
 • 10.1. Прийняттям цього Договору Користувач надає свою згоду/дозвіл на:
 • 10.1.1. обробку Продавцем Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Користувача, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі - "Персональні дані")) Продавця з метою:
  - здійснення Продавцем своєї фінансово-господарської діяльності;
  - надання третіми особами послуг Продавцю для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Продавцем із третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;
  - захисту Продавцем своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);
  - здійснення Продавцем прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між Продавцем та Користувачем;
 • 10.1.2. передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Продавцем Персональних даних третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Продавця з метою зазначеною в п.10.1.1 цього Договору та без необхідності надання Користувачу письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.
  Зазначена згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої цим розділом Договору, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Продавця та/або його правонаступників.
  Користувач підтверджує, що він письмово (цим Договором) повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних Продавцем персональних даних Покупця, про включення Персональних даних до бази персональних даних Продавця, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Даринка" Код ЄДРПОУ 42000914 Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 15, офіс 65 Фактична адреса: 01021, м. Київ, Грушевського 9Б, БЦ Summit, оф.608 Директор Аврамчук К.С.
 • Додаток № 1
  ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
 • У цьому Додатку визначаються порядок користування сервісом по розміщенню / зберігання Контенту користувача.
 • 1. Користувач має можливість самостійно розміщувати та / або зберігати в своєму Особистому кабінеті Контент (Контент має на увазі як оплачені Покупцем Твори Каталогу) і використовувати для користувача Контент на свій розсуд, але виключно в особистих цілях.
 • 2. При використанні Контенту Користувач зберігає за собою право користування всіма супутніми сервісами, пропонованими на Сайті Продавця.
 • 3. Користувач, який розмістив Контент в своєму особистому кабінеті, зобов'язується нікому не передавати свої Логін і Пароль. При цьому Користувач самостійно несе відповідальність за збереження своїх Логіна і Пароля, а також має чітке уявлення про те, що Продавець не несе ніякої відповідальності за використання цих логіна і Пароля третіми особами.
 • 4. Користувач має чітке уявлення, що Продавець лише надає Користувачеві можливість розміщення і / або зберігання Контенту. Користувач самостійно несе всю повноту відповідальності за використання Контенту. Користувач несе всю повноту відповідальності за відповідність змісту розміщеного Користувачем Контенту вимогам чинного законодавства, включаючи, але не обмежуючись відповідальність перед третіми особами за порушення інтелектуальних прав, інших прав і законних інтересів та ін.
 • 5. Користувачеві забороняється розміщувати Контент при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством та / або будь-яким договірним відносинам.
 • 6. Користувачеві забороняється розміщувати Контент, що включає в себе будь-які файли, які містять або можуть містити віруси і / або інші шкідливі програми, а також здійснювати інші дії (бездіяльність), які можуть перешкодити нормальному функціонуванню Сайту або мобільному додатку Продавця, заподіяти шкоду й / або незручності іншим користувачам та / або третім особам.
 • 7. Користувач має чітке уявлення про те, що Продавець має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні їм Контенту або видалити цей Контент (ці положення цього пункту не стосуються оплачених Покупцем Творів з Каталогу). При цьому Продавець не несе ні перед ким ніякої відповідальності за зміст розміщеного Користувачем Контенту, так само як і перед Користувачем за збереження цього Контенту і його (Контенту) можливу заподіяну шкоду для користувача комп'ютерів, іншим пристроям, програмного забезпечення, баз даних тощо.
 • 8. У всьому іншому Сторони керуються умовами Договору.
 • 9. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору.
 • 10. Цей Додаток вступає в силу з моменту прийняття Користувачем умов Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.